Từ tháng 07/2020, Viettel tiến hành cập nhật thời gian sử dụng Chữ ký số Viettel – CA cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA

V/v: Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel-Ca Từ tháng 07/2020, Viettel tiến hành cập nhật thời gian sử dụng Chữ ký số Viettel – CA cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định về việc cấp Chứng…